سفر یک روزه جناب آقای دکتر شمس مدیرعامل محترم ستاد دیه کشور


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاد مردمی دیه استان هرمزگان؛ در سفر کاری یک روزه جناب آقای دکتر شمس به

بندرعباس آثار و برکات مدیریتی و معنوی  اثر گذاری بر جایگاه و موقعیت ستاد مردمی دیه هرمزگان داشت  که اینگونه اعلام می گردد

۱-نشست صمیمانه با همکاران

۲- گزارش از عملکرد ده ماهه استان

۳-دیدار و ملاقات با رئیس کل دادگستری و رئیس هیئت امناء ستاد دیه

۴-بازدید از ساختمان و فضای اداری

۵-مذاکره تلفنی جناب آقای شمس با آقایان دکتر محمد آشوری ،دکتر احمد مرادی و آقای حسین رئیسی نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در خصوص تائید و رای به بودجه صندوق خسارات بدنی