مشارکت اتاق بازرگانی در آزادی زندانیان جرائم غیر عمد


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاد مردمی دیه استان هرمزگان؛ مشارکت اتاق بازرگانی صنایع ومعادن و کشاورزی هرمزگان با ستادمردمی دیه هرمزگان مدیرنمایندگی ستاد مردمی دیه هرمزگان آقای مرادی نسب در این باره اظهارداشتند؛ با تخصیص مبلغ سه میلیاردوسیصد میلیون ریال ازسوی فعالان اقتصادی حوزه صنایع ومعادن وکشاورزی و اعضای اتاق بازرگانی این مبلغ به حساب ستاددیه هرمزگان جهت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد واریز نمودند ،
در ادامه این جلسه آقای محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی استان هرمزگان در مناسبتهای ملی ومذهبی از اعضای اتاق دعوت که در مشارکت امورخیرخواهانه خصوصا آزادی زندانیان جرائم غیر عمد پیشقدم باشند و در پایان مدیر نمایندگی ستاد از اقدامات خداپسندانه رئیس واعضای محترم اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن وکشاورزی هرمزگان تقدیر وتشکر نمودند .