ملاقات مدیر نمایندگی ستاددیه هرمزگان با استاندار هرمزگان


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاد مردمی دیه استان هرمزگان؛ عبدالمجید مرادی نسب مدیرنمایندگی مدیرنمایندگی ستاد مردمی دیه هرمزگان پیرو هماهنگی های قبلی سه شنبه چهاردهم آذرماه طی ملاقات با مهندس دوستی استاندارهرمزگان و ارایه گزارشی ازعملکرد ستاددیه وآزادی زندانیان جرائم غیر عمد ارائه و عنوان نمود باتوجه به سفرقریب الوقوع ریاست جمهوری به هرمزگان درخواست مشارکت آزادی ۵۴ نفرزندانی جرائم غیرعمد به استاندارتقدیم نموده که مورد موافقت جناب آقای دوستی استاندارمحترم قرارگرفت .
مرادی نسب عنوان نمود : مقرر گردید موضوع دردستور کار سفر آقای دکتر رئیسی قرارگیرد و نظر به اهمیت در برگزاری همه ساله جشن گلریزان مدیرنمایندگی طی نامه ای عنوان استانداری تنظیم و مراتب به کلیه ادارات وسازمانها بمنظورمشارکت در جشن گلریزان ابلاغ گرد.