بازدید مدیر نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان از زندان رودان


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاد مردمی دیه استان هرمزگان؛ عبدالمجید مرادی نسب مدیر نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان عنوان نمود ؛ بازدید از زندان رودان طبق روال هفتگی در روز سه شنبه به اتفاق احدی از کارشناسان ستاد دیه بمنظور صلح وسازش و پیگیری پرونده های مدجویان جرائم غیر عمد در زندان شهرستان رودان حضور وتعدا ۱۵ پرونده مورد بررسی وسیدگی قرار گرفت که گزارشات اقدامات صورت پذیرفته بشرح ذیل اعلام میگردد ۱- سه نفر ازاد شدند ۲- دو نفر درشرف آزادی ۳- سه نفر مصالحه ۴- هفت نفر راهنمائی وهدایت بمنظور درخواست اعصار لازم به ذکراست حضور مداوم وهفتگی مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه در زندانهای استان تاثیرات ونتایج مطلوبی در جهت تسریع آزادی زندانیان جرائم غیر عمد خواهند داشت .