دوشنبه ها و بازدید از زندان


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاد مردمی دیه استان هرمزگان؛ عبدالمجید مرادی نسب مدیر نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان عنوان نمود ؛ از ابتدای برنامه کاری با عنوان دوشنبه در زندان ضمن بازدید از شهرستان پارسیان ودلجویی از مددجویان تحت حمایت ستاد مردمی دیه، با حضور در زندان و ملاقات با مددجویان جرایم غیرعمد شش پرونده مورد بررسی ورسیدگی قرارگرفت که در این دیدار با مددجویا و شکات بصورت جداگانه درجهت صلح وسازش ورضایت باحضور کارشناس ستاددیه معاون ومددکار زندان پارسیان جلسه ای برگزارگردید ایشان یادآورشدند تاکنون از زندانهای بندرعباس، میناب، بندرلنگه حاجی آباد، رودان، پارسیان بازدید بعمل آمده و ماحصل این بازدید ها در دو ماهه اخیر تعداد ۳۸ نفر با مبلغ بدهی بالغ بر ۴۲ میلیارد تومان وبا اخذ تخفیف از شکات وبا همکاری قضات شریف دادگستریهای مرکز استان وشهرستانهای تابعه از زندانهای استان آزاد و به آغوش گرم خانواده هایشان بازگردنداه شدند هم اکنون نیز تعداد. ۵۱ نفر از زندانیان تحت حمایت ستاددیه و با مبلغ ۸۱میلیارد تومان بدهی در زندان تحمل حبس می نمایند که منتظر کمک های خیرین و مردم نوعدوست استان می باشند وی اضافه نمودند در دیداروملاقات با روسای محترم دادگستری شهرستانها گزارشی ازاقدامات ستاد در خصوص آزادی زندانیان درهرشهرستان به مقام عالی قضائی ارائه نموده و تسریع در روند تشکیل پرونده و آزادی مددجویان از مهمترین وظیفه ستاد عنوان و توصیه ها و نظرات روسای محترم دادگستری بعنوان راهبرد کاری ستاد مورد توجه واهمیت مدیریت ستاد قراردارد.