دوشنب ها در زندان


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان ؛ طبق برنامه ریزی و پیشنهاد مدیریت ستاددیه استان هرمزگان و هماهنگی  جناب آقای کیشانی مدیر کل زندانهای هرمزگان روزهای دوشنبه هر هفته مدیر ستاددیه به اتفاق کارشناس مددکاری ستاد با حضور در زندان شهرستانهای استان ضمن دیدار و ملاقات با زندانیان محکومین مالی جرائم غیر عمد پرونده آنان مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت . و مقدمات آزادی آنان  با دستور مقامات قضائی فراهم گردد که طی روزهای گذشته با ۴۵ نفر زندانی در ادارات زندان های میناب و بندرعباس دیدار و پرونده افراد معسر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و با همراهی روساء و مددکاران زندانهای بندرعباس و میناب مقدمات آزادی تعدادی از زندانیان فراهم گردید تا در روزهای آتی به آغوش گرم خانواده های خود بازگردند . در این بازدید ها آقای مرادی نسب به اتفاق آقای سالاری کارشناس مددکاری طی نشستی با آقایان عسکری و محسنی رؤسای زندانهای بندرعباس و میناب از خدمات کارکنان خدوم و زحمت کش ادارات زندان این دو شهرستان قدر دانی بعمل آوردند.