دعوت خیرین و نیکوکاران توسط نمایندگی ستاد مردمی دیه هرمزگان


بخشی از تبلیغات محیطی ماه مبارک رمضان سال ۱۴۰۱ برای دعوت خیرین و نیکوکاران توسط نمایندگی ستاد مردمی دیه هرمزگان در سطح شهر بندرعباس