کلیپ مراسم آزادی ۲۰ زندانی جرائم غیرعمد و عمد سبک با مشارکت سازمان بسیج حقوقدانان استان هرمزگان


✍️ *ستاد مردمی دیه پیونده دهنده نگاه های منتظر* 🌹 کلیپ مراسم آزادی ۲۰ زندانی جرائم غیرعمد و عمد سبک با مشارکت سازمان بسیج حقوقدانان سپاه امام سجاد (ع) و ستاد مردمی دیه و اداره کل زندانها و دادگستری استان هرمزگان به مناسبت ولادت باسعادت سراسر نور حضرت امام علی (ع) و روز پدر در شهرستان بندرعباس