تداوم کارهای خداپسندانه در ستاد مردمی دیه استان هرمزگان


به گزارش روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان هرمزگان نیکوکار بندرعباسی مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال هزینه خیرات پدر خود را به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اختصاص داد .این نیکوکار که تمایلی به اعلام نام خود نداشت در خصوص این اقدام خداپسندانه چنین گفت : به اتفاق خانواده تصمیم گرفتیم مبلغی را به عنوان خیرات جهت شادی روح پدرمان به کار خیری اختصاص دهیم و با مشاهده به اخبار و تبلیغ های ستاد مردمی دیه استان تصمیم گرفته شد تا مبلغ نذر شده را صرف آزادی زندانیان جرائم غیر عمد نماییم.
گفتنی است اختصاص هزینه هایی مانند ختم ، سوم ، هفتم ، چهلم ، سالگرد و خیرات به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد تحت عنوان پویش ” احسان ” در استان هرمزگان تبدیل به یک فرهنگ حسنه و نیکو گردیده است .
با اهدای نذر این نیکوکار بندرعباسی زمینه آزادی یک مددجو غیر عمد فراهم گردید و بخشی از بدهی یک مددجوی دیگر هم تامین شد … روان آن عزیز سفر کرده شاد و قرین رحمت الهی باشد. الهی آمین