پویش مردمی هر هیئت یا عزادار حسینی آزادی یک زندانی غیرعمد


🏴 نیکوکار هرمزگانی با اهدا نذر خویش به پویش مردمی( هر هیئت یا عزادار حسینی ◼️ آزادی یک زندانی غیرعمد ) پیوست.
به گزارش روابط عمومی نمایندگی ستاد مردمی دیه استان هرمزگان ؛ همزمان با آغاز ماه محرم نیکوکار هرمزگانی با حضور در دفتر مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان مبلغ ۵۰ میلیون ریال را به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اختصاص داد .
◾این نیکوکار هرمزگانی که اصرار داشت نام و تصویرش پخش نشود در خصوص این اقدام خداپسندانه گفت : تصمیم گرفتم تا در کنار سینه زنی و زنجیر زنی در ایام محرم زنجیری را نیز از دست بی گناهی باز نمایم ، به همین منظور مبلغی را در حد توان به این کار خیرخواهانه در طرح( هر هیئت ◾ آزادی یک زندانی غیرعمد )اختصاص دادم .
گفتنی است پویش هر هیئت آزادی یک زندانی غیرعمد برای دومین سال متوالی توسط ستاد مردمی دیه استان هرمزگان اجرا میگردد .🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴🏴
عزاداران حسینی میتوانند نذورات خودشان را با هر مبلغی که باشد به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص دهند .