دیدار مدیر نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان با قضات محاکم حقوقی و خانواده – دادگستری شهید بهشتی بندرعباس


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی نمایندگی ستاد دیه هرمزگان ؛ با آغاز فعالیت در سال ۱۴۰۰ و تبین اهداف ستاددیه و نحوه کمک و مساعدت و پرداخت تسهیلات توسط این نهاد حمایتی به مددجویان جرائم غیرعمد با هماهنگی های از قبل صورت گرفته ، احمد مرادی نژاد و ۲ نفراز همکاران با صمد دهقانی ریاست محترم دادگستری شهید بهشتی شهرستان بندرعباس و تعداد ۵ نفر از قضات دیدار نمودند . احمد مرادی نژاد ضمن تبریک حلول ماه مارک رمضان و قبولی طاعات و عبادات نسبت به تأکید ریاست کل دادگستری استان و رئیس هئیت امناء ستاددیه بیان نمود ؛ دکتر صالحی در آخرین جلسه هیئت امناء که در اسفندماه برگزار گردید مکرراً دستور فرمودند که وضعیت مددجویان غیر عمدی که دارای بدهی بالا می باشند و مدت زیادی در زندان بسر می برند مشخص شود و نسبت به اعسار و تقسیط و دیدار با قضات پرونده سریعاً پیگیری گردد تا زمینه آزادی آنان فراهم گردد .
مرادی نژاد اظهار داشت ؛ قضات محترم و شریف که همیشه یار و یاور این نهاد حمایتی بوده اند اگر واقعاً احساس
می کنند که مددجو توان پرداخت را ندارد به نحوی حکم اعسار را صادر فرمایند که ستاددیه در پیش پرداخت اولیه که می بایستی مددجوی غیر عمد پرداخت نماید از طریق تسهیلات بانکی به خانواده مددجو زمینه آزادیش فراهم گردد .
صمد دهقانی و تمامی قضات محاکم حقوقی و خانواده هم ضمن قدردانی از تلاشهای احمد مرادی نژاد و همکاران ، فعالیت های ستاددیه را خیلی پر برکت و صالحات و باقیات دانستند .
ریاست دادگستری شهید بهشتی شهرستان بندرعباس تسریح نمود ؛ قضات محاکم حقوقی و خانواده هم تلاش می نمایند تا انشاا… با رعایت قوانین و در حد ممکن نسبت به پذیرش اعسار و تقسیط در پرونده های مددجویان جرائم غیر عمد و پرداخت پیش پرداخت اولیه با ستاددیه همکاری نمایند تا انشاا… زمینه آزادی مددجویان تحت حمایت این نهاد حمایتی انجام شود .