یکی از برکات ماه مبارک رمضان دستگیری از نیازمندان است


مدیرکل زندان ها به همراه مدیرعامل ستاد دیه استان با مدیرکل صداوسیمای مرکز خلیج فارس دیدار و در راستای پوشش رسانه ای جشن های گلریزان در ماه مبارک رمضان گفتگو کرد
مصطفی کیشانی گفت: ماه مبارک رمضان ماه تقوا، پاکی و تعالی انسان است و این ماه عزیز بهترین فرصت برای کمک به دیگران و دستگیری از نیازمندان است.
وی افزود: همه بندگان در این ماه مبارک به میهمانی خاص دعوتند و در ماهی که پر از برکت، رحمت و مغفرت است، کمک به همنوع آن را زیباتر و برکات زندگی را نیز افزونتر می کند.
مدیرکل زندان های هرمزگان بیان داشت: کمک به افراد مستمند و درمانده یک مسئولیت اجتماعی است و امروز هم که عده ای بواسطه جرمی غیرعمد و ناتوان از پرداخت دین، در زندان ها تحمل می کنند، باید یاری گر انها باشیم.
وی تصریح کرد: امسال هم مثل سال گذشته به دلیل شیوع کرونا، جشن های گلریزان به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار می شود و صداوسیما با توجه به گستردگی پوشش و مخاطبان زیاد، می تواند در جذب کمک های مردمی برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد یاری گر ستاد دیه باشد.
مدیرکل زندان های هرمزگان ادامه داد: در بحث پیشگیری از وقوع جرم نیز صداوسیما می تواند با تولید برنامه های مناسب، نسبت به ارتقاء آگاهی افراد جامعه کمک کند که این مهم نقش بسیار تاثیر گذاری در کاهش ورودی به زندان ها و همچنین تقویت و تحکیم روابط خانوادگی خواهد داشت.
مدیرکل صداوسیمای مرکزخلیج فارس هم ضمن قدردانی از اقدامات خداپسندانه برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد گفت: کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به خصوص در ماه مهمانی خدا کار بسیار نیک و ارزنده ای است و مرکز خلیج فارس هم با تولید و پخش برنامه های مختلف، در این کار ارزشمند مشارکت می کند.
مهران جلایی افزود: صیانت از سلامت اجتماعی یکی از برنامه هایی است که صداوسیما در طول سال با تولید و پخش برنامه های متعدد و متنوع آن را دنبال می کند.
مرادی نژاد مدیر عامل ستاد دیه هرمزگان نیز گفت: سال گذشته ۲۱۰ نفر از زندانیان دیه و جرائم غیر عمد با بدهی ۱۲۴ میلیارد تومان از زندان های استان آزاد شدند و هم اکنون نیز ۴۹ نفر دیگر چشم انتظار یاری نیکوکاران هستند.
خیران می توانند کمک های خود را به شماره حساب بانک ملی ۰۱۰۶۱۱۰۰۳۱۰۰۷، شماره کارت بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹ ۳۶۷۰۶ یا شماره حساب بانک مسکن ۱۴۰۰۵۲۳۸۱۴۳، شماره کارت بانک مسکن ۶۲۸۰۲۳۱۳۴۵۴۸۲۷۴۸ به نام ستاد دیه هرمزگان واریز کنند