دیدار چهره به چهره مدیر کل زندانها و مدیر نمایندگی ستاددیه با مددجویان جرائم غیر عمد زندان مرکزی بندرعباس


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان ؛ مصطفی کیشانی و احمد مرادی نژاد به همراه مددکاران مسائل و مشکلات زندانیان جرائم غیر عمد زندان مرکزی بندرعباس را مورد بررسی قرار دادند . در راستای اجرای برنامه های سازمان زندانها و کاهش آسیب ها با باور به این اندیشه که تکریم انسانی و بهاء به شخصیت والای تمامی انسانها از سفارشات دین مبین اسلام و قرآن است و با پیروی از این دستور که باز کردن گره از کار خلق و هموار نمودن موانع زندگی مردم عبادتی است عظیم ، به همین منظور مصطفی کیشانی مدیر کل زندانها و نائب رئیس هیئت امناء ستاددیه و احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاددیه هرمزگان و جمعی از مددکاران زندان و ستاددیه چهره به چهره با مددجویان جرائم غیر عمد در نماز خانه زندان مرکزی دیدار نمودند . کیشانی بیان داشت ؛ نمایندگی ستاددیه استان تمام تلاش را برای مساعدت به شما مددجویان انجام می دهد ، ولی اگر پیگیری خانواده های شما در ستاددیه نباشد ، یقیناً نتیجه مثبتی حاصل نمی شود. و زندان ماندن شما اصلاً به صلاح نیست . در این دیار صمیمی مددجویان توانستند بی واسطه و رو در رو مشکلات پرونده خویش را مطرح و به یاری آنان برای رفع آن چاره جویی کنند . در این دیدار دوستانه جمعی بالغ بر ۵۰ نفر از مددجویان حضور داشتند ماحصل این دیدار قرار شد عده ای از طریق پیگیری اعسار تقسیط و تعدادی هم با دریافت تسهیلات بانکی و مساعدت ستاددیه آزاد ودر آستانه بهار طبعیت به آغوش گرم خانواده بازگردند پیگیری تا نتیجه نهایی همچنان ادامه دارد