گلریزان آزادی مددجویان جرائم غیر عمد توسط مؤدیان مالیاتی


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ، ستادمردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که به عنوان یک مؤسسه خیریه غیر تجاری و غیر انتفاعی به پشتوانه کمک های پر برکت مردم نوع دوست و خیرین محترم در راستای آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیر عمد خدمتگذار مردم شریف میهن اسلامی ایران است
با تلاشهای دلسوزانه و اقدامات ارزنده از سوی ستاددیه کشور بحمداله بخشنامه شماره ۴۷/۹۸/۲۰۰ با موضوع اصلاحیه ضوابط اجرائی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت ویژه وزیر اقتصاد و دارایی و ریاست سازمان امور مالیاتی کشور صادر گردیده و در همین راستابویژه جذب حداکثری کمکهای مردمی از طریق مؤدیان مالیاتی، نمایندگی ستاددیه هرمزگان با برگزاری جلسات با مدیر کل و مدیر روابط عمومی امور مالیاتی استان و تعیین اهداف و رسالت ستاددیه دراین خصوص اقدامات مؤثری انجام شده است . با توجه به اینکه هفته امور مالیاتی از ۱۶/۰۴/۹۹ آغاز می شود تبلیغات محیطی و اطلاع رسانی در دستور کار نمایندگی ستاددیه و امور مالیاتی قرار گرفت ، تا با تشویق مؤدیان محترم مالیاتی، بتوانند به سهم خود در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت نمایند و سنت حسنه گلریزان توسط مؤدیان مالیاتی برای اولین بار انجام شود . بخشی از تصاویر بیلبورد های تبلیغاتی جت اطلاع رسانی قابل مشاهده می باشد . ضمناً با چاپ تعداد زیادی تراکت تبلیغاتی در خصوص ماده ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم و معرفی شماره حساب های ستاددیه امیدواریم با خیر خواهی مؤدیان مالیاتی انشاا… مثمر ثمر باشیم .