گلریزان فرصتی برای بهره مندی از رحمت بی پایان الهی


هفتمین مراسم گلریزان مدیریت هرمزگان با حضورعلی کمالی مدیرشعب استان ، مصطفی کیشانی مدیرکل زندانهای استان و نائب رئیس هیات مدیره امنای ستاد دیه ، مرادی نژاد مدیرنمایندگی ستاددیه هرمزگان وچند تن از مشتریان خیردر سالن کنفرانس این مدیریت برگزارشد. علی کمالی مدیرشعب استان ، کمک در جشن گلریزان را فرصتی برای بهره مندی از رحمت بی پایان الهی و فرصتی برای سخاوتمندی خیرین جهت آزادی زندانیان جرائم غیرعمد برشمرد وگفت: برگزاری هرساله این مراسم برای بانک به صورت یک تکلیف درآمده است . کمالی اظهار داشت : این هفتمین مراسم گلریزان مدیریت از سال ۱۳۹۳ می باشد که متفاوت تر از همیشه و با حضور حداقل خیرین برگزارشد و بانک مسکن مفتخراست بعنوان حامی ستاد دیه وبا همت و همیاری مشتریان و کارکنان خیر در برگزاری این سنت حسنه هرچند با مراسمی مختصر مشارکت نماید. مدیر شعب استان درادامه بیان داشت : امسال با توجه به شیوع بیماری کرونا ، بیشتر جمع آوری کمکهای خیرین از طریق فضای مجازی و بصورت غیر حضوری شکل گرفت وتنها چند تن از خیرین بعنوان نماینده دراین مراسم حضور یافتند . کیشانی مدیر کل زندانهای استان هرمزگان و نائب رئیس هیات مدیره امنای ستاد دیه با اشاره به این که زندانیان جرایم غیرعمد و محکومین مالی که بدلیل بدهکاری و باختن مال در زندان هستند با زندایانی که عمدا جرایمی را مرتکب می شوند خیل ی فرق دارند گفت: این زندانیان وخانواده هایشان در انتظار مساعدت خیرین می باشند تا با کمکهای خداپسندانه و ماندگار خود به یاری آنان بشتابند. کیشانی افزود : تعداد نیازمندان مالی که ناخواسته ودر اثر یک حادثه ویا یک بدهی مالی و ورشکستگی در زندان می افتند و از پشتوانه مالی برخوردار نیستند زیاداست و شامل اقشار مختلف مردم و از گروههای مختلف می باشد واین نشان دهنده این است که حادثه خبر نمی کند. کیشانی در ادامه سخنان خود اظهار داشت : خداوند متعال به خیرین عنایت خاصی دارد که این عنایت شامل حال هرکس نمی شود ومب نای نیکوکاری و کمک به مردم ، تقوی و پرهیزگاری خیرین است که برکات و حسنات زیادی را در کسب و کار آنها به دنبال دارد. مدیر کل زندانهای استان هرمزگان همت بانک مسکن رادر بین بانکهای دیگر استان تحسین واظهار امیدواری کرد: که این عمل خداپسندانه همچنان در سالهای آتی استمراریابد وخیرین این بانک بعنوان یک مبلغ عمل کنند و این کار بزرگ بصورت یک فرهنگ در بین سایر ارگانها و بانکهای دیگر نهادینه و اجراشود . مصطفی کیشانی وضعیت زنداینان جرائم غیرعمد را در استان با توجه به جمعیت استان، نسبت به استانهای دیگرمطلوب تر عنوان داشت و ادامه داد: از جمله کارهایی که خیرین می توانند اعمال خیر و خداپسندانه خود را بصورت مستمر برقرارکنند این است که اقساط بدهی زندانیان مالی را تقبل نمایند که این به شکل یک عمل خیر و حسنه جاریه همیشه در جریان می باشد . مدیر کل زندانهای استان با بیان اینکه بانک مسکن در طول ۷ سال پی درپی ، با برگزای مراسم گلریزان در آزاد سازی ۳۵ زندانی جرائم غیرعمد مشارکت داشته اظهار داشت : آزاد سازی هر زندانی جماعتی را احیاء می کند که شامل خانواده و آ شنایان او می باشد و برکات و حسنات آن به وفور در زندگی خیرین خواهد بود. مرادی نژاد ،مدیر نمایندگی ستاد دیه استان نیزدرادامه بیان داشت : مشتریان بانک مسکن همیشه بعنوان خیرین خوب و همیشه در صحنه پای کار بودند و در کمک به نیازمندان و زندانیان جرائم غیرعمد هرساله و از سال ۱۳۹۳ مشارکت دارند و با کمکهای این خیرین و کارکنان تا کنون ۳۵ زندانی با جمع بدهی ۳۱۵ میلیارد لایر آزاد و به محفل گرم خانواده خود برگشته اند. همچنین در ادامه این مراسم آقای محمدی از خیرین بانک مسکن که هرساله در برگزاری و کمک به زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت داشته بیان داشت : با مشارکت در این عمل خداپسندانه در اب تدا وجود خود را از زندان درون آزاد می کنیم و صیقل می دهیم و این ممکن نیست مگر با خواست و اراده خدا که ارزش آن خیلی برتر و بالاتر است وبه عبارتی رهایی از زندان نفس صورت می گیرد. محمدی حضور در زندان ودیدارچهره به چهره زندانیان وآشنا شدن با مسائل و مشکالت آنان را موجب تغییر دیدگاه مردم به زندانیان بیان شمرد که این تغییرات خود زمینه ساز درک حس و حال آنها وقرار گرفتن در جایگاه آنها می شود که خود کاهش آسیب ها را در زندان رقم می زند. الزم به ذکراست از جمله اسامی خیرین این بانک که هرساله در عمل خداپسندانه مراسم گلریزان شرکت می نمایند : عبدهللا مسلمانی ، یوسف محمدی، سید امیررضا مرتضوی ، محمدجواد عباس زاده ، سید داود قتالی ،عبدالمنعم ناظمی ، محمدرضا و علیرضا عظیمی ، رضا علوی ،علی جهانیان ، اصغر شهسواری ، رسول حیدری ، جمال حیدری ، قاسم تیموری ،حمید آقا لیواری و….