جلسه تبادل نظر و ارائه راه کار در خصوص جذب کمک های مردمی نمایندگی ستاددیه استان در ماه رمضان المبارک


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاددیه استان هرمزگان ؛ احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان بیان نمودند ؛ بمنظور جذب حداکثری کمک های مردمی و بهره مندی از ایام لیالی پر فضیلت ماه رمضان المبارک ، نسبت به تبیین برنامه های جایگزین جشن های گلریزان و برگزاری جشن های غیر حضوری در قالب گلریزان های رادیو و تلویزیونی و پویش های مردمی در فضای مجازی همراه با اعلام کد دستوری و شماره حساب ستاددیه استان و ارسال پیامک و تبلیغات و اطلاع رسانی محیطی و با در نظر گرفتن کلیه دستور العمل ها جلسه تبادل و نظر و ارائه راهکار با عنایت به مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور و ممنوعیت تجمعات و رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی در دفتر ریاست محترم دادگستری کل استان و رئیس هیئت امناء ستاددیه برگزار و تصمیماتی اتخاذ که عمده اقدامات جذب حداکثری کمکها و هدایا صنایع غرب استان در دستور کار نمایندگی ستاددیه استان قرار گیرد، مضافاً به اینکه به کلیه رؤسای محترم دادگستریها و مدیران زندانها دستورات مقتضی ریاست محترم هیئت امناء ستاددیه استان در جذب کمک های خیرین و نیکوکاران آن شهرستان نیز صادر شده است .