صلح و سازش و اصلاح ذات البین از مهمترین اهداف نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاددیه استان هرمزگان ؛ احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان و رئیس شورای حل اختلاف ویژه ستاددیه ( شعبه بیست ) بیان نمودند؛ در سال ۱۳۹۸ تعداد ۸۳۶ پرونده کیفری و حقوقی جهت صلح و سازش و اصلاح ذات البین به شورای حل اختلاف شعبه بیست مستقر در ستاددیه و تعیین تکلیف ارجاع گردیده است که از ۸۳۶ پرونده در موضوع مواد ۸ و ۱۱ حقوقی و ۱۱ کیفری ۵۰% از پرونده های موصوف به صلح و سازش ختم و مختومه گردید که کمک بسزائی در جهت پیشگیری از ورود ناخواسته زندانیان در جرائم غیر عمدی ( مالی – مهریه – ترک انفاق – اجرت المثل ) به زندانها گردیده است ، بطوریکه کاهش جمعیت کیفری در جرائم غیر عمد در استان مشهود می باشد .