آزادی تعداد ۲۰۲ نفر از زندانیان جرائم غیر عمدی در سال ۱۳۹۸


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاددیه استان هرمزگان ؛ احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان بیان نمودند؛ در سال ۱۳۹۸ به حول و قوه الهی و با کمک خیرین و نیکوکاران ، حمایت بی دریغ ستادیه کشور و کمک صندوق تأمین خسارتهای بدنی و گذشت شکات و تلاش شبانه روزی همکاران توانستیم تعداد ۲۰۲ نفر مددجویان جرائم غیر عمد تحت حمایت ستاددیه را با مجموع بدهی بیش از ۶۵ میلیارد تومان که تعداد ۱۹۵ نفر مرد و ۷ نفر زن که در زندانهای استان تحمل حبس می نمودند را آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگردانیم که از این تعداد ۵ نفر به دلیل محکومیت دیه و ۱۰۰ نفر به دلیل محکومیت مالی ( مطالبه وجه ) و ۹۷ نفر عدم پرداخت مهریه و نفر نفقه شامل می شدند.

** ایشان عنوان نمودند ؛ از ابتدای تأسیس نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان ( ۱۸ سال ) تاکنون توانسته ایم تعداد ۳۰۸۸ نفر با مبلغ بدهی بیش از ۲۸۳ میلیارد تومان از زندانهای استان هرمزگان آزاد و به آغوش گرم خانواده هایشان بازگشتند .

یکی از اقدامات مهم و مؤثر و هدف ستاددیه در اساسنامه در حوزه آزادی زندانیان و کمک به محکومان در جرائم غیر عمد می باشد و ستاددیه عملکرد خود را در دو مقوله درمان و پیشگیری در جرائم غیر عمد پیگیری می نماید بطوریکه در سال جاری تعداد ۸۱۷ پرونده در مواد ۸ و ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف از مورخه ۰۱/۰۱/۹۸ لغایت ۲۹/۱۲/۹۸ در شورای حل اختلاف شعبه بیست مستقر در ستاددیه با تلاش همکاران ستادی به صلح و سازش و اصلاح ذات البین منجر شده است که این روند از ورود به زندان آنان جلوگیری شده است و فقط هنر نمایندگی ستاددیه این نیست که با پرداخت کمک ویژه زندانی آزاد نماید بلکه با پیشگیری از ورود آنان و کاهش جمعیت کیفری و کمک حمایتی به قوه قضائیه و کاهش هزینه زندانها را مد نظر قرار داد.
مرادی نژاد در ادامه اظهارداشتند: در حال حاضر تا مورخه ۱۶/۰۱/۱۳۹۹ تعداد ۶۶ زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای استان تحمل حبس می نمایند که از این تعداد ۸ نفر محکومیت دیه ، ۳۵ نفر محکومیت مالی و ۲۳ نفر عدم پرداخت مهریه و نفقه با مجموع بدهی بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان منتظر یاری و کمک خیرین و نیک اندیشان هستند تا آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگردند .