آزادی ۷ نفر زندانی جرائم غیر عمد توسط نیکوکار هرمزگانی


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان ؛ با توجه به رسالت ستاددیه و شناسایی در جذب کمک های حداکثری خیرین و روحیه نیک اندیشی و خیر خواهی در تمامی اقشار جامعه نسبت به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد ، خواهر و برادری با حضور در نمایندگی ستاددیه استان و بررسی پرونده های تحت حمایت این نمایندگی ، بارش مهر را در روزهای پایانی سال به خانواده غم زده زندانیان جرائم غیر عمد با پرداخت مبلغ ۵۷۰ میلیون ریال هدیه نمودند و زمینه آزادی تعداد ۷ نفر را فراهم و به آغوش گرم خانواده بازگشتند .