آزادی ۸ زندانی جرائم غیر عمد تحت حمایت ستاددیه استان با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاددیه استان هرمزگان ؛ احمد مرادی نژاد بیان داشت : براساس تفاهمنامه فی مابین اوقاف وامور خیریه و نمایندگی ستاد دیه استان هرمزگان بر مبنای کمک این دو دستگاه اجرای برای زندانیان غیر عمد برگزار شد و ۸ زندانی جرائم غیر عمد با مبلغ بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال آزاد شد .
وی افزود : هدف از این تفاهم نامه فرهنگ سازی و ترویج سنت حسنه وقف بر مبنای ایجاد وقف های جدید با نیات آزاد سازی زندانیان غیر عمد در استان راه اندازی شده است .
مدیر نمایندگی ستاد دیه استان هرمزگان ابراز داشت : در این مدت کوتاه ۸ زندانی در جرائم غیر عمد با بدهی بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال از زندان های استان آزاد و به آغوش خانواده برگردانند و این روند ادامه دارد .
احمد مرادی نژاد با بیان اینکه وقف در همه موارد وجود دارد افزود : ولی در مورد آزادی زندانیان تاکنون در استان اتفاق نیافتاده بود که با تفاهمنامه نهادینه شود .
وی خاطرنشان کرد : ستاد دیه استان از همه اقشار و نیکو کاران خیر اندیش ، نهاد ها ، ارگان ها و دستگاه های اجرایی در این امر خداپسندانه نیاز به کمک و یاری را می طلبد .