آزادی قدیمی ترین زندان استان هرمزگان به همت دادستان بندرعباس و شورای حل اختلاف شعبه بیست ستاددیه


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاددیه استان هرمزگان ؛ مدیر زندان بندرعباس از آزادی یک زندانی محکوم به قصاص پس از ۲۲ سال ازاین زندان خبر داد . طی پیگیریهای بعمل آمده از طریق دادستان محترم شهرستان بندرعباس مجتبی قهرمانی بعنوان مدعی العموم ، به شورای حل اختلاف شعبه بیست ویژه ستاددیه استان هرمزگان ارجاع گردید ، فیروز زاده مدیر زندان مرکزی بیان داشت ؛ این مددجو از قدیمی ترین زندانی هرمزگان بود که از سال ۷۶ به جرم قتل عمد در زندان مرکزی بندرعباس تحمل حبس
می نمود . وی بیان داشت: این مددجو پیش از این معلم بود و ۲۲ سال پیش در یک درگیری با همکارش او را با ضربه چاقو به قتل رساند و پس از دستگیری و پیگیری قضایی محکوم به قصاص نفس شد . پرونده نامبرده پس از بررسی جهت صلح و سازش و اصلاح ذات البین به شورای حل اختلاف شعبه بیست ارجاع که عضو شورای حل اختلاف حسین سالاری بعنوان نماینده دادستان به استان خراستان شهرستان قوچان جهت دیدار با خانواده اولیاء دم ( مادر و دختر متوفی ) عزیمت و النهایه اولیاء دم با اخذ مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال رضایت بی قید و شرط خود را اعلام نمودند که مبلغ مذکور از طریق دادستان و خیرین استان تأمین و زمینه آزادی مددجو فراهم گردید .