بازدید مدیر نمایندگی ستاددیه استان و برگزاری جلسه صلح و سازش در زندان شهرستان میناب


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاددیه استان هرمزگان ؛ به گزارش روابط عمومی ستاددیه استان هرمزگان : احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاددیه استان در معیت رئیس زندان شهرستان میناب با مددجویان و شکات در خصوص صلح و سازش و اصلاح ذات البین با توجه به رسالت متعالی ستاددیه در خصوص تسریع در رسیدگی به پرونده مددجویان جرائم غیر عمد ؛ به همین منظور دیدار چهره به چهره با مددجویان توسط مدیر نمایندگی و مددکاران ستاد دیه هرمزگان و اهمیت صلح و ساز ش و گذشت گرفتن از شکات که بی شک از خیرین همیشگی این نهاد مردمی هستند از اولویت های نمایندگی ستاددیه هرمزگان است . در این جلسه زمینه تشکیل
۶ پرونده و پیگیری ۱۷ پرونده متشکله در ستاد فراهم گردید و زمینه آزادی تعداد ۴ نفر از مددجویان جرائم غیر عمد مهیا شود .