برگزاری همایش گردشگری دریایی ، غذاهای دریایی ، صنایع دستی


رویدادهای ملی سال ۱۳۹۸

برگزاری همایش هرمزگان را دوباره باید دید ( همایش ملی گردشگری دریایی ، غذاهای دریایی ، صنایع دستی )
با حضور فعالین صنعت گردشگری راهنمایان و تور گردانان ، اینفلوئنسرهای مجازی کشور