نذری که حس آزادی را بر لبان یک مددجوی غیر عمد نشاند


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی ستاددیه استان هرمزگان ؛ نیکوکاری با مراجعه به ستاددیه هرمزگان و بررسی و پرداخت بدهی مددجو (ع-م) نذری که داشت ادا کرد . قرار بود این مبلغ صرف مراسم چهلم پدرشان شود که با اطلاع رسانی نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان و تأسی والگو از فرهنگ عاشورایی زمینه ساز آزادی یک مددجوی محکومیت مالی غیر عمد و آبرومند شد . فرهنگی که در استان هرمزگان به صورت یک الگو در حال اجرا است . همه شما سروران میتوانید با مراجعه حضوری به نمایندگی ستاددیه هرمزگان در این کار خیر خواهانه و خداپسندانه مشارکت نمایند .
بندرعباس بلوار امام حسین روبروی شهرک طلاییه جنب ایستگاه آتش نشانی شماره ۹ ستاددیه استان هرمزگان
یا از طریق شماره حساب ۰۱۰۶۱۱۰۰۳۱۰۰۷ بانک ملی و شماره کار ۶۲۸۰۲۳۱۴۹۵۱۹۹۷۵۳ نزد بانک مسکن به هر میزان نسبت به آزادی زندانیان غیر عمد مشارکت نمائید .