نذری که صرف آزادی یک زندانی غیر عمد شد


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی  ستاددیه استان هرمزگان ؛  موسسه بالهای مهربانی که چند سالی با هدف کمک به نیازمندان و فقرا و خانواده های بی بضاعت با مشارکت عده ای از جوانان ؛ تلاش دلسوزانه و خیر خواهانه انجام میدهد و تاکنون با حضورشان در نمایندگی ستاددیه هرمزگان زمینه آزادی چند مددجو را فراهم نموده اند و هم اکنون بار دگر با حضور مدیر عامل جوان و نیک اندیش این موسسه نیکوکاری هزینه مراسم نذری عاشورای امسال که توسط تعداد از اعضای این مؤسسه جهت آزادی یک زندانی مالی غیر عمد نیت و جمع آوری شده بود با پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بصورت چک روز در وجه ستاددیه استان هرمزگان تحویل داده شد تا به این عمل خالصانه و خداپسندانه به کارنامه معنوی شان همچون گذشته رنگ خدایی ببخشند . قرار شد با اطلاع رسانی در گروهی که تمامی اعضای این مؤسسه بالهای مهربانی عضو هستند مشارکت در این ماه محرم جهت آزادی مددجویان غیر عمد بیشتر انجام شود .