بازدید از بازداشتگاه قشم


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی  ستاددیه استان هرمزگان ؛ احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان در معیت رئیس دادگستری و دادستان و رئیس بازداشتگاه جزیره قشم با مددجویان و شکات در خصوص صلح و سازش و اصلاح ذات البین با توجه به رسالت متعالی ستاددیه در خصوص تسریع در رسیدگی به پرونده مددجویان جرائم غیر عمد ؛ به همین منظور دیدار چهره به چهره با مددجویان در سطح  زندانهای استان توسط مدیر نمایندگی و مددکاران ستاد دیه هرمزگان و اهمیت صلح و ساز ش و گذشت گرفتن از شکات که بی شک از خیرین همیشگی این نهاد مردمی هستند از اولویت های نمایندگی هرمزگان است .

به همین منظور در جلسات صل و سازش از افراد مومن و ریش سفید و اشنا به داوری و نیکوکار و معتمد جهت یاوری امورات ستاددیه هم استفاده میشود که هم اکنون در جزیره قشم از وجود آنها بهره میبریم .