پیشگیری بهتر از درمان است


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی  ستاددیه استان هرمزگان ؛  احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاددیه در جلسه ای که  با تعداد کثیری از جوانان در حوزه کسب و کار و کار آفرینی و بیان اهداف و عملکرد ستاددیه و هشدارها و توصیه های مؤثر در خصوص پیشگیری از وقوع جرم در راستای رسالت ستاددیه از جمله مهریه معقول و صدور چک بلامحل و دارا بودن گواهینامه و بیمه نامه شخص ثالث در طبقه همکف ساختمان اداری ستاددیه در حال برگزاری است . مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاددیه هرمزگان اظهار داشت ؛ پیشگیری بهتر از درمان است و یقیناً قبل از ازدواج باید آگاهانه نسبت به این امر مهم اقدام نمود و به سفارش دین مبین اسلام بهترین مهریه سبک ترین آن است که متأسفانه تعداد زیادی از جوانان استان و کشور به دلیل عدم توجه به این مقوله و عدم پرداخت مهریه و نفقه در زندانهای کشور و استان بسر میبرند ،

مرادی نژاد یکی از موارد مهم در کسب و کار را شناخت آگاهانه نسبت به قوانین صدور چک دانست و اعلام نمود ؛ قبل از صدور چک یا تعهد مالی باید دقت نمود که ناخواسته بدلیل عدم پرداخت تعهد مالی به مراجع قضایی یا زندان وارد نشوند، مرادی نژاد دارا بودن گواهینامه و بیمه نامه شخص ثالث را قبل از استفاده از وسیله نقلیه بسیار مهم دانست که تمامی این موارد میتوانند در کاهش آسیب های اجتماعی و از ورود ناخواسته افراد به زندانها جلوگیری نماید . در پایان بسته های فرهنگی در خصوص اهداف ستاددیه و پیشگیری بین حاضرین در جلسه که حدود ۵۰۰ نفر بودند توزیع شد .