حضور مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان در ستاد مردمی دیه استان


 

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی  ستاددیه ؛ دکتر رضا برومند مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان و دکتر حسن زاده مشاور میراث فرهنگی با علی استادی مدیر کل زندانها و نائب رئیس هیئت امناء ستاددیه و احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاددیه دیدار نمودند . نخست احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاددیه ضمن قدردانی از حضور دکتر برومند و همکاران ایشان مختصری از اقدامات و عملکرد ستاددیه را بیان نمود و اظهار داشت ستادمردمی دیه برای آزادی زندانیان غیر عمد تلاش می کند و رسالت این نهاد مردمی کمک به کاهش آسیب های اجتماعی است و امیدواریم امسال با مشارکت و همراهی مجموعه گردشگری در برگزاری جشن گلریزان مؤثر باشیم . دکتر برومند هم ضمن قدردانی از عملکرد ۳۰ ساله ستاد مردمی دیه و آزادی تعداد زیادی از مددجویان جرائم غیر عمدی و بازگشت انان به آغوش پر مهر خانواده ، تسریح کرد ؛ ستاد مردمی دیه یکی از برکات انقلاب اسلامی است و چنین تفکری در تأسیس این مؤسسه مردم نهاد بسیار ارزشمند است و مجموعه گردشگری و میراث فرهنگی هرمزگان هم با مشارکت جامعه هتلداران و مراکز گردشگری و رستوران ها و تمام عوامل که به نحوی به ما برای مجوز مربوط می شوند تلاش می نماید تا جشن گلریزانی را برای اولین بار در گردشگری برگزاری نمائیم . در پایان علی استادی مدیر کل زندانها و نائب رئیس هیئت امناء ستاددیه هم از حضور دکتر برومند و دکتر حسن زاده قدردانی نمود و بیان داشت ؛ یکی از بازوهای توانمند مجموعه زندانها در زندان زدائی نهاد مردمی ستاددیه است که بار خیلی از مشکلات را از سازمان زندانها کم می کند و برهمگان واجب است در مسیر و اهداف متعال ستاددیه با دلسوزی مشارکت نمایند و امروز حضور شما عزیزان و آمادگی برای برگزاری جشن گلریزان در مجموعه گردشگری و میراث فرهنگی جای بسی شکر و قدردانی دارد و امیدوارم انشاا.. دستگاههای دیگر هم همچون نگاه نیک اندیش شما مشارکت فعال داشته باشند .