آزادی تعداد ۲۳۵ نفر از  زندانیان جرائم غیر عمدی در سال ۱۳۹۷


 

به گزارش روابط عمومی نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان ؛ مدیر نمایندگی ستاددیه استان احمد مرادی نژاد بیان نمودند؛ در سال ۱۳۹۷ به حول و قوه الهی و با کمک خیرین و نیکوکاران ، حمایت بی دریغ ستادیه کشور و کمک صندوق تأمین خسارتهای بدنی و گذشت شکات و تلاش شبانه روزی همکاران توانستیم

تعداد ۲۳۵ نفر مددجویان جرائم غیر عمد تحت حمایت ستاددیه را با مجموع بدهی بالغ بر ۶۱۵ میلیارد ریال که تعداد ۲۲۹ نفر مرد و ۶ نفر زن که در زندانهای استان تحمل حبس می نمودند را آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگردانیم که از این تعداد ۱۵ نفر به دلیل محکومیت دیه و ۷۹ نفر به دلیل محکومیت مالی ( مطالبه وجه ) و ۱۴۱ نفر عدم پرداخت مهریه و نفقه شامل می شدند.  

یکی از اقدامات مهم و مؤثر شورای حل اختلاف شعبه ۲۰ مستقر در نمایندگی ستاددیه استان که با جلسات صلح و سازش و اصلاح ذات البین و دعوت از شاکیان پرونده ها بود که به حول و قوه الهی در سال ۹۸ تعداد ۱۵۵ پرونده با صلح و سازش و مختومه  و منجر به آزادی ۱۲۵ نفر از زندانهای استان آزاد شده اند.

ایشان طی  گزارشی از فعالیت های ستاد دیه عنوان نمود : ستاد دیه به طور رسمی از سال ۸۱ در استان شروع به کار کرد و تاکنون قریب به  ۲ هزار و ۹۰۰ مددجو با بدهی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان از زندان های استان آزاد شدند.

مرادی نژاد در ادامه اظهارداشتند: در حال حاضر و در سال جاری ۶۹ زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای استان تحمل حبس می نمایند که از این تعداد ۳ نفر محکومیت دیه و ۱۶ نفر عدم پرداخت مهریه و نفقه و ۵۰ نفر محکومیت مالی با مجموع بدهی بالغ بر ۹۹ میلیارد ریال منتظر یاری و کمک خیرین و نیک اندیشان هستند تا آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگردند .