آزادی تعداد ۱۵۰ نفر از زندانیان جرائم غیر عمدی در ۹ ماهه سالجاری


 

 

مدیر نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان احمد مرادی نژاد بیان نمودند؛ به حول و قوه الهی و با کمک خیرین و نیکوکاران ، حمایت بی دریغ ستادیه کشور و کمک صندوق تأمین خسارتهای بدنی و گذشت شکات و تلاش شبانه روزی همکاران توانستیم در ۹ ماهه سالجاری تعداد ۱۵۰ نفر از مددجویان جرائم غیر عمد تحت حمایت ستاددیه با مجموع بدهی بالغ بر ۲۹۹ میلیارد ریال از زندانهای استان آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگردانیم  که از این تعداد ۸ نفر دیه و تعداد ۵۰ نفر محکومیت مالی ( مطالبه وجه ) و ۹۲ نفر به علت عدم پرداخت مهریه و نفقه شامل می شدند.