بازدید مدیر نمایندگی ستاددیه استان از زندان شهرستان میناب


 

به گزارش روابط عمومی ستاددیه استان هرمزگان : احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاددیه استان با حضور رئیس دادگستری  ،  نماینده مدیر کل زندانهای استان و مدیر زندان آن  شهرستان  در معیت مددکاران ستاددیه  جلسه ای در روز شنبه  مورخه ۱۷/۰۹/۹۷ به منظور جذب حداکثری اعتبارات و همچنین تعیین تکلیف نمودن پرونده های مددجویان جرائم غیر عمد در زندان آن شهرستان  برگزار گردید که ضمن دلجوئی و بررسی مشکلات  و تبادل نظر با مددجویان در این جلسه زمینه تشکیل ۷ پرونده و پیگیری ۲۴پرونده متشکله در ستاددیه فراهم گردید و زمینه آزادی تعداد ۵ نفر از مددجویان جرائم غیر عمد مهیا شود .