بازدید احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاددیه استان از زندان مرکزی بندرعباس


بازدید احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاددیه استان از  زندان  مرکزی  بندرعباس  

به گزارش روابط عمومی ستاددیه استان هرمزگان : احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاددیه استان با حضور مدیر زندان مرکزی بندرعباس  در معیت مددکاران ستاددیه  جلسه ای در روز دوشنبه  مورخه ۱۹/۰۹/۹۷ به منظور جذب حداکثری اعتبارات و همچنین تعیین تکلیف نمودن پرونده های مددجویان جرائم غیر عمد در زندان آن شهرستان  برگزار گردید که ضمن دلجوئی و بررسی مشکلات  و تبادل نظر با مددجویان در این جلسه زمینه تشکیل ۸ پرونده و پیگیری ۵۷ پرونده متشکله در ستاددیه فراهم گردید و زمینه آزادی تعداد ۱۵  نفر از مددجویان جرائم غیر عمد مهیا شود .