تقدیر از اقدامات شورای حل اختلاف شعبه بیست مستقر در ستاددیه استان


به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان  آقای حمزه ای معاون قضایی شوراهای حل اختلاف دادگستری استان و  آقای نظری بازرس شوراهای حل اختلاف با حضور در شورای حل اختلاف شعبه بیست و نحوه بررسی پرونده ها و صدور دادنامه و چگونگی نگارش صلح سازش پرونده ها با احمد مرادی نژاد ریاست شورای حل اختلاف شعبه بیست و اعضاء دیدار نمودند .

 

در این بازرسی حمزه ای ضمن تشکر و قدردانی از مرادی نژاد به عنوان رئیس شورا خاطر نشان کرد اقدامات و عملکرد شعبه بیست بسیار ارزشمند و از آنجاییکه رسالت شوراها برای صلح و سازش و اصلاح ذات البین
می باشد و این امر مهم می تواند در کاهش جمعیت کیفری زندانها بسیار مؤثر باشد . ایشان از روند مثبت ثبت پرونده ها و نحوه صلح و سازش ابراز رضایت نمودند .

در ادامه احمد مرادی نژاد ریاست شورای حل اختلاف شعبه بیست مستقر در ستاددیه هم ضمن ابراز خرسندی از حضور معاون قضایی و بازرس شورای های حل اختلاف استان بیان نمود به حول و قوه الهی شورای حل اختلاف شعبه بیست بر مبنای قانون و صلح سازش دلسوزانه تلاش می نماید و با جلسات متعدد با شاکیان پرونده ها نسبت به تخفیف رضایتمندانه اقدام می نماید ، ایشان تسریع در رسیدگی پرونده ها و مطالعه را از مهمترین رسالت شورای حل اختلاف شعبه بیست دانست و اظهار داشت اکثریت پرونده های شورای حل اختلاف شعبه بیست ستاددیه منجر به صلح و سازش و اصلاح ذات البین میگردد .