بازدید مدیر نمایندگی ستاددیه استان از زندان شهرستان میناب


به گزارش روابط عمومی ستاددیه استان هرمزگان : احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاددیه استان با حضور رئیس محترم دادگستری و مدیر محترم زندان شهرستان رودان در معیت مددکاران ستاددیه جلسه ای در روز سه شنبه مورخه ۲۴/۰۷/۹۷ به منظور جذب حداکثری اعتبارات و همچنین تعیین تکلیف نمودن پرونده های مددجویان جرائم غیر عمد در زندان آن شهرستان برگزار گردید که ضمن دلجوئی و بررسی مشکلات و تبادل نظر با مددجویان در این جلسه زمینه تشکیل ۹ پرونده و پیگیری ۱۳پرونده متشکله در ستاددیه فراهم گردید که انشاا… زمینه آزادی تعداد ۵ نفر از مددجویان جرائم غیر عمد مهیا شود .