بازدید از زندان مرکزی بندرعباس


به گزارش روابط عمومی ستاددیه استان هرمزگان با حضور سرپرست محترم زندان مرکزی و مدیر محترم نمایندگی ستاددیه در معیت مددکاران ستاددیه جلسه ای در روز شنبه مورخه ۱۰/۰۶/۹۷ به منظور جذب حداکثری اعتبارات و همچنین تعیین تکلیف نمودن پرونده های مددجویان جرائم غیر عمد در زندان مرکزی برگزار گردید که ضمن دلجوئی و تبادل نظر با مددجویان در این جلسه زمینه ۷ تشکیل پرونده و پیگیری ۵۱ پرونده متشکله در ستاددیه فراهم گردید و زمینه آزادی تعداد ۵ نفر از مددجویان جرائم غیر عمد مهیا گردید .