بازدید از زندان شهرستان رودان


به گزارش روابط عمومی ستاددیه استان هرمزگان با حضور رئیس محترم دادگستری رودان ، دادستان محترم ، مدیر محترم زندان رودان و مدیر محترم نمایندگی ستاددیه در معیت مددکاران ستاددیه جلسه ای در روز شنبه مورخه ۱۷/۰۶/۹۷ به منظور جذب حداکثری اعتبارات و همچنین تعیین تکلیف نمودن پرونده های مددجویان جرائم غیر عمد در زندان مرکزی برگزار گردید که ضمن دلجوئی و تبادل نظر با مددجویان در این جلسه زمینه تشکیل ۷ پرونده و پیگیری ۱۳پرونده متشکله در ستاددیه فراهم گردید و زمینه آزادی تعداد ۳نفر از مددجویان جرائم غیر عمد مهیا گردید .