آزادی تعداد ۱۹۹ نفر زندانیان جرائم غیر عمد در سال ۱۳۹۶


مدیر نمایندگی ستاددیه استان هرمزگان احمد مرادی نژاد بیان نمودند؛ در سال ۱۳۹۶ به حول و قوه الهی و با کمک خیرین و نیکوکاران ، حمایت بی دریغ ستادیه کشور و کمک صندوق تأمین خسارتهای بدنی و گذشت شکات و تلاش شبانه روزی همکاران توانستیم
تعداد ۱۹۹ نفر مددجویان جرائم غیر عمد تحت حمایت ستاددیه را با مجموع بدهی بالغ
بر ۲۲۹ میلیارد ریال که تعداد ۱۹۵ نفر مرد و ۴ نفر زن که در زندانهای استان تحمل حبس می نمودند را آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگردانیم که از این تعداد ۳۴ نفر به دلیل محکومیت دیه و ۶۹ نفر به دلیل محکومیت مالی ( مطالبه وجه ) و ۹۶ نفر عدم پرداخت مهریه و نفقه شامل می شدند.
یکی از اقدامات مهم و مؤثر شورای حل اختلاف شعبه ۲۰ مستقر در نمایندگی ستاددیه استان جلسات صلح و سازش و اصلاح ذات البین و دعوت از شاکیان پرونده ها بود که به حول و قوه الهی در سال ۱۳۹۶ توانستیم مبلغی بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال از شکات تخفیف رضایتمندان اخذ نمائیم ، مرادی نژاد در ادامه اظهارداشتند: در حال حاضر و در سال جاری ۱۲۱ زندانی جرائم غیر عمد در زندانهای استان تحمل حبس می نمایند که از این تعداد
۸ نفر محکومیت دیه و ۳۰ نفر عدم پرداخت مهریه و نفقه و ۸۳ نفر محکومیت مالی
با مجموع بدهی بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال منتظر یاری و کمک خیرین و نیک اندیشان هستند تا آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگردند .