آزادی ۱۲۶زندانی جرائم غیر عمد از زندان های هرمزگان


احمد مرادی نژاد مدیر نمایندگی ستاد دیه استان هرمزگان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲۶ زندانی دیه و جرائم غیر عمد با بدهی حدود ۱۵۰ میلیارد ریال از زندان های استان آزاد شدند. هم اکنون نیز ۱۳۱ زندانی جرائم غیر عمد با بدهی ۵۱۶ میلیارد ریال در زندان های استان تحمل حبس می کنند که نیازمند یاری خیران و نیکوکارانند.

وی بیان داشت: ۱۷ نفر از این زندانیان به علت دیه ، ۷۵ نفر مالی غیر کلاهبرداری و ۳۹ نفر هم به علت مهریه و نفقه در زندان های استان تحمل حبس می کنند. سال گذشته هم ۱۸۰ زندانی دیه و جرائم غیر عمد با بدهی ۱۹۵ میلیارد ریال با حمایت های ستاد دیه و خیران از زندان های استان آزاد شدند.

مرادی نژاد بیان داشت: از سال ۸۱ تاکنون بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ زندانی دیه ای و جرائم غیرعمد با بدهی بیش از ۱۴۰ میلیارد تومان از زندانهای استان آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشته اند.