بخشودگی صد در صد جرائم بیمه نامه


مرحله دوم طرح ملی ویژه موتورسواران در سراسر کشور، بخشودگی صد در صد جرائم بیمه نامه در جهت توسعه و ترویج فرهنگ بیمه