قوانین مددجویی


شرایط اعطای تسهیلات به مدد جویان جرائم غیر عمد

نداشتن هر نوع سابقه محکومیت کیفری، نداشتن فساد اخلاقی، عدم اشتهار به فسق، عدم اعتیاد به مواد مخدر وداروهای روانگردان، داشتن حسن شهرت، داشتن حسن سلوک در ایام حبس با تایید مسئولین زندان، همچنین مدد جویانی که علاوه بر نداشتن شرایط فوق الذکر جرائم آنان قتل غیر عمد( شبه عمد وخطائی)، حوادث کارگاهی، صدور چک بلا محل ( غیر کلاهبرداری)، جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، ترک انفاق، عدم پرداخت مهریه و صدمه بدنی غیر عمدی می باشد می تواند از تسهیلات این ستاد استفاده نمایند.