قوانین ستاد


نداشتن هرنوع سابقه محکومیت کیفری ، نداشتن فساد اخلاق ، عدم اشتهارد به فسق و فجور ، عدم اعتیاد به مواد مخدر و داروهای روان گردان ، داشتن حسن شهرت ، متصف بودن به سلامت نفس و صداقت در گفتار و کردار ، داشتن حسن سلوک در ایام حبس به تأیید مدیر زندان ، نداشتن هیچ نوع امکان یا درآمد مالی برای پرداخت دیه با تأیید گروه تحقیق . ضمناً مددجویانی که علاوه بر داشتن شرایط فوق الذکر ؛ جرائم آنان ، قتل غیرعمد ، ( شبه عمد و خطائی ) ، صدور چک بلامحل غیر کلاهبرداری) ، جرائم ناشی از تخلفات رانندگی و ترک انفاق و عدم پرداخت مهریه می باشد می توانند از تسهیلات این ستاد استفاده نمایند .

دلائل عدم اعطای تسهیلات ستاد به زندانیان جرائم عمدی:

اعطای تسهیلات به زندانیان جرائم عمدی موجب گسترش بزه در جامعه ، تجری مجرم در انجام کارهای مجرمانه ، لوث شدن حکم قاضی و رواج بی اعتمادی در سطح کشور میگردد . بهمین دلیل در آئین نامه های مصوب ستاد اجازه کمک به مجرمین جرائمی چون سرقت ، قتل عمد ، ضرب و جرح عمدی ، کلاهبرداری ، قاچاق مواد مخدر ، معتادین و جرائم فساد اخلاقی داده نشده است .

شیوه اجرا:

  • استعلام از مراجع قضائی در خصوص مبلغ محکوم به و اعلام شماره حساب واریزی
  • تشکیل پرونده زندانیان و محکومین واجد شرایط — تماس و مشاوره به خانواده جهت تکمیل مدارک
  • دعوت از شکات و تلاش در جهت اخذ تخفیف از شکات و توافق فی مابین طرفین
  • تحقیق و بررسی استحقاق زندانی
  • رجاع پرونده به هیات مدیره حهت تصویب مبلغ موزد نیاز  بصورت وام یا بلاعوض
  • معرفی مددجو به یکی از بانکهای عامل در استان
  • صدور چک در وجه اجرای احکام دادگستری و اقدامات حقوقی بابت مختومه نمودن پرونده زندانی و دریافت نامه آزادی